Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Elektronik Lojistik ve İnovatif Lojistik

Mahmut Tekin
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Mehmet Etlioğlu
Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Ertuğrul Tekin
Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Günümüzde bilgi iletişim teknolojileri ve internetin çok hızlı gelişmesi ve yayılmasıyla birlikte hız ve zaman kavramları çok fazla önem kazanmaya başlamıştır. Müşteriler istek ve ihtiyaçlarını sipariş verdiği andan itibaren en kısa zamanda elinde olmasını beklemektedir. Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak doğru ürünün, doğru yer ve zamanda ve en az maliyet ile ulaştırılması ancak teknolojiyle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda, lojistik süreçlerinin gerçekleşmesinde internet ve bilgi iletişim sistemlerinin kullanıldığı elektronik lojistik, rekabetin en önemli unsuru haline gelmiştir. Günümüzde rekabetin zorlaştığı dönemde işletmeleri daha hızlı ve etkin hizmet sunmaya itmektedir. İşletmelerin sadece internet ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanmaları, teknolojiyi takip etmeleri, öğrenmeleri ve uygulamaları yeterli değildir. İnovasyon, yenilikçi bir yaklaşımla tüm süreçlerin ve iş yapma şekillerinin değişimini içerir. İnovasyonun her sektörde yapılabildiği bir ortamda lojistik sektörü de kendini her geçen gün değiştirmeye ve yenilemeye çalışmaktadır. Lojistik işletmelerinin sürdürülebilir büyüme, kârlılık ve rekabet avantajı sağlamaları için inovatif kültür ve uygulamalarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Elektronik lojistik ve inovatif lojistik uygulamaları lojistik sektöründe önemli değişimlere sebep olacaktır. Bu çalışmada, inovatif lojistik uygulamaları örneklerle açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnovatif Lojistik, E-Lojistik

E-Logistics and Innovative Logistics

Nowadays, with the rapid development and spread of information communication technologies and the internet, the concepts of speed and time have become very important. Customers expect to be in possession of their requests and needs as soon as they are ordered. It is possible with technology to deliver the right product to meet the needs and desires of the customer, at the right time and place, at the lowest cost. In this context, in the realization of logistics processes, electronic logistics where internet and information communication systems are used has become the most important element of competition. Nowadays, businesses are pushing to provide faster and more sufficient services in difficult competition conditions. Only using internet, information technologies, pursing technology, learning and applying are not enough for business. In an environment where innovation can be done in every sector, the logistics sector is changing every day and trying to renew itself. Innovation involves the transformation of all processes and forms of work with an innovative approach. Logistics companies need to implement innovative cultures and practices to ensure sustainable growth, profitability and competitive advantage. Electronic logistics and innovative logistics applications will cause significant changes in the logistics sector. In this study, innovative logistics applications are explained with examples.

Keywords: Innovative Logistics, E-Logistics

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.