Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Endüstri İlişkilerinde Semboller: Diyet Filmi Üzerinden Bir Analiz Denemesi

Hasan Yüksel
Dr. Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye

Bu çalışmanın amacı içerik analizi yöntemini kullanarak 1974 yılında Ömer Lütfi Akad tarafından çekilen Diyet filmi ekseninde emek (işçi) sermaye (işveren) çatışmasını konu edinen endüstri ilişkilerinde kullanılan sembolleri analiz etmektir. Sinema, toplumsal gerçekçilik yönüyle sosyal sorunları beyaz perdeye aktarabilecek en etkili araç özelliği taşımaktadır. Başta sanayileşme olmak üzere kayıtdışılık, yabancılaşma, işsizlik, kentleşme, yoksulluk, sendikalaşma ve terör gibi çalışma yaşamının temel sorunsalları sinema yoluyla kitlelere aktarılabilir ve bireyler söz konusu bu sosyal sorunlarla ilgili daha da bilinçlendirilebilir. Dolayısıyla sinema sosyal sorunların tespiti ve çözümünde etkili bir aparat olarak kullanılabilir. Çalışmada Diyet filminin analizi sonucunda endüstri ilişkilerine ilişkin “fabrika”, “makine”, “sendika”, “mavi önlük”, “tekerlekli sandalye”, “işçi”, “işveren”, “kentleşme” olmak üzere 8 temel sembol tespit edilmiştir. Söz konusu bu semboller tespit edilirken endüstri ilişkilerinin konuları arasında yer alan sanayileşme, sendikacılık, toplu pazarlık ve iş kazaları gibi konular dikkate alınmıştır. Çalışma 3 bölümden meydana gelmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde endüstri ilişkileri, ortaya çıkışı ve tarihsel derinliği işlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde sinemada semboller ve sinema-çalışma yaşamı ilişkisi incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise diyet filmi analiz edilerek filmde kullanılan semboller tespit edilmiş ve endüstri ilişkileriyle hangi açıdan ilişkili olduğu belirgin hale getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyet Filmi, Sinema, Endüstri İlişkileri, Sosyal Sorunlar

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.