Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Film Endüstrisi Temelinde Kapitalist ve Sosyalist İdeoloji Arasındaki Çatışma: Rocky 4 Filmi Örneği

Hasan Yüksel
Dr. Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye

Araştırmanın temel amacı göstergebilimsel analiz yöntemini kullanarak film endüstrisi temelinde kapitalist ve sosyalist ideolojinin sinemaya yansımalarını incelemektir. Söz konusu bu kıyaslama Rocky 4 filmi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Belirtildiği üzere kapitalizm ve sosyalizm arasındaki çatışma incelenirken göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Göstergebilimsel analiz yöntemi gösterilenin arkasında gösterilmeyeni veya başka bir ifadeyle satır aralarında anlatılmaya çalışılanları anlamaktır. Bu nedenle Rocky 4 filmi kavramsal olarak birbirlerinden tamamen ayrışan kapitalizm ve sosyalizm mücadelesini anlatması yönüyle güzel bir örnektir. Özellikle kavramların ortaya çıkışının esas nedeni üretim araçlarının mülkiyeti konusunda yaşanan tartışmalardır. Bir taraftan kapitalizm üretim araçlarının mülkiyetinin sermaye sahiplerine ait olması gerektiği düşüncesini savunurken ve sermaye birikimine vurgu yaparken diğer taraftan sosyalizm ise üretim araçlarının mülkiyetinin işçi sınıfına ait olması gerektiğini düşünmektedir. Çalışmada Rock 4 filmi ekseninde üstü örtülü olarak anlatılan kapitalizm ve sosyalizm çatışması analiz edilmiş ve incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde kapitalizm ve sosyalizm kavramlarının genel çerçevesi ve özellikleri anlatılmıştır. İkinci bölümde ise göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak film analiz edilmiş ve bir takım çıkarsamalar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Sosyalizm, Film Endüstrisi, Rocky 4

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.