Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Geleceğin Erzurum’unda Yeşil Şehir Taşımacılığı ve Yeşil Araçlar

Fehim Bakırcı
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Takım
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Tüzemen
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Şehirlerdeki taşımacılık hizmetleri yaşam kalitesine katkı sağlayan önemli hizmetlerden biridir. Dolayısıyla taşımacılık şehirde yaşayan insanlar için gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Şehirdeki karar verme pozisyonunda olan mekanizmalar şehir lojistiğinin sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, toplam arz süreci maliyetini azaltmak için iş birliğine dayalı çeşitli stratejiler geliştirmektedirler. Özellikle artan ve belirginliği gün geçtikçe daha fazla hissettiren küresel ısınma fenomeni ve olağan dışı mevsimsel olaylar göz önünde bulundurulduğunda şehirlerdeki lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinin maddi maliyetlerinin yanı sıra çevresel maliyetlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği aşikardır. Dolayısıyla bu çalışmada mevcut hizmet seviyesi korunarak daha çevre dostu lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunulabileceğini ortaya koymak amacıyla yolcu ve ürün taşınması esnasında karbon salan geleneksel araçlar yerine insan gücü ile elektrikle ya da yenilenebilir enerji ile çalışan araçları gündeme alan çalışma ve uygulanmalara odaklanarak bu uygulamaların dünyadaki örneklerini ele almış ve bu örneklerin Erzurum ilinde uygulanabilirliği hakkında öneriler üretmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ulaşım Hizmetleri, Temiz Enerji, Yeşil Şehir Lojistiği, Taşıtlar

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.