Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Girişimci Sağlığı İle Girişimcilik Düzeyi İlişkisi: TR 82 Bölgesinde Bir Uygulama

Özge Kartal
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Okan Ay
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Orhan Küçük
Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Girişimcilik düzeyi; bir girişimcinin alması gereken sorumluluklarını ne derece taşıdığı, kararlarını alabilme derecesi ve riskleri ne derece kendisi üstlendiğini anlamak için geliştirilen bir kavramdır. . Girişimcinin kişilik özellikleri olarak temelde, risk alma, hızlı karar verme ve kararlılık olarak bilinmekte olup; girişimcilik düzeyi ile girişimci sağlığı arasında bir ilişkinin olacağı değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, girişimci sağlık durumu ile girişimcilik düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışma, TR 82 bölgesinde Toptantıcılar Sitesinde yapılmış, veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmış, SPSS programında Anova ve Korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda girişimci sağlığı ile girişimcilik düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulguların; ilgililere, işletmelere ve araştırmacılara yol göstermesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Düzeyi, Girişimci Sağlığı, Girişimcilik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.