Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Girişimciliğin Belirleyeni Olarak Girişimsel Özyeterlilik

Sultan Salur
Dr. Öğr. Üyesi, Sinop Üniversitesi, Sinop, Türkiye

Serdar Yener
Dr. Öğr. Üyesi, Sinop Üniversitesi, Sinop, Türkiye

Girişimciliğin gelişmiş ülkelerde ekonominin itici gücü olduğu istatistiklerde ortaya konulmaktadır. Gelişmiş ülkelerde istihdamın yarısından fazlasını girişimcilik faaliyetleri oluşturmaktadır.Son yıllarda girişimciliğin belirleyenleri üzerine yapılan çalışmalarda bağlamsal faktörlere bir yönelim sözkonusudur. Bağlamsal faktörlerin girişimciliği etkileme mekanizması olan girişimsel özyeterlilik Bandura’nın özyteterlilik çalışmalarından sonra ilgi çekmeye başlamıştır. Krueger’in girişimsel sürecin dinamiği olarak girişimsel niyeti ve arzuyu bağlamsal faktörler yoluyla ortaya koyması öz yeterlilik tanımının girişimsel özyeterlilik şeklinde değişmesine neden olmuştur. Planlanmış davranışlar modelinde Ajzen ve Fishbein davranışın sonuçlarının bireylerin göstereceği çaba ve performansı etkilediğini ifade etmektedir. Bireylerin davranışlarının sonuçlarını tahmin etme mekanizması olarak normların rol oynadığı gözönüne alınırsa bağlamsal fakörlerin girişimsel özyeterlilik üzerinden girişimcilik davranışını etkilediği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Norm, Girişimsel Özyeterlilik, Girişimcilik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.