Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Havalimanlarında Afet Lojistiği Yönetimi

Namık Öztürk
Arş. Gör., Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Felaketlerde havalimanları yardım malzemelerinin ilk giriş yaptığı yerdir ve burada oluşan lojistik problemlerin sevkiyatların gecikmesine neden olduğu bilinmektedir. Birçok yerden gelen yardım malzemelerinin afet bölgelerine ulaştırılmasında havalimanları, elleçleme ve depolama faaliyetleri ile ticari uçuş operasyonlarını kesişmeden yönetmek durumundadır. Bu faaliyetlerin doğru, süratli gerçekleştirilmesi ve hava taşımacılığının sunduğu zaman faydası afete müdahale süresinin asgariye indirilmesini sağlamaktadır. Havalimanlarında insani lojistiğin sorunsuz bir şekilde işlemesi havalimanı kapasitesi, risk yönetimi, insan gücü unsurlarının önceden belirlenmesi ve gerekli hazırlıkların yapılmasıyla ilgilidir. Yardım malzemelerinin depolama işlevlerini bilen farklı havalimanlarında çalışan personellerin süreçlerde görev alması, işlemlerin kalitesini arttırırken tüm havalimanları için tecrübeli personeli istihdam edebilir. Çalışmanın amacı, havalimanlarına ulaştırılan yardım malzemelerinin depolama ve elleçleme işlemlerini tanıtmak, havalimanının yardım lojistiği için hangi koşulları sağlaması gerektiğini açıklamak ve karşılaşılan sorunlara ilişkin çözümleri paylaşmaktır. Araştırma için, konunun uzmanları ile kalitatif yöntemlerden yararlanılarak görüşme yapılması planlanmaktadır Araştırma sonucunda geçmişte yaşanmış vakalar ile gelecekte yaşanabilir afetlere yönelik hazırlanmış uygulamaların ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afet Lojistiği, Havalimanı Kapasite ve Risk Değerlendirmesi, Depo Yönetimi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.