Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İnovasyon ve Lojistik Performans İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma

Şükran Sırkıntıoğlu Yıldırım
Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Ülkühan Bike Esen
Dr., Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Fatih Sinan Esen
Dr., TÜBİTAK, Ankara, Türkiye

Kaynakların Ar-Ge’ye yönlendirilmesi sonucu hızla genişleyen bilgi dağarcığının inovasyon ile tekrar ekonomiye kazandırılması, bu döngüyü sağlıklı ve etkin gerçekleştiren ülkeler için birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Yapılan araştırmalar, ülkelerdeki lojistik sektörünün gelişiminin de kısmen inovasyon performansına bağlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Diğer bazı araştırmalar da, lojistik sektöründeki gelişmenin inovasyon performansını artırdığını göstermektedir. Bu çalışmada, OECD ülkelerinin 2012, 2014 ve 2016 yıllarına ait Küresel İnovasyon Endeksi puanları ve Ulusal Lojistik Performansı Endeksi puanları Panel Veri Analizi yöntemi ile incelenecek, bu sayede bu endekslerin ana ve alt boyutları arasındaki nedensel ilişkiler belirlenecektir. Böylece, sektörler arasındaki etkileşim güncel küresel verilerle açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Panel Veri Analizi, İnovasyon, OECD Üye Ülkeleri, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.