Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Karadeniz Bölgesi Lojistik Üs Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Hüseyin Balcı
Öğr. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Küresel ticaretin artması ile birlikte ülkelerin birbirine karşı üstünlük kurmaları lojistik konusunda ortaya koyacağı performansları nispetinde olabilmektedir. Lojistik performanstaki artışlar ancak tedarik zinciri yönetimi, taşıma sistem ve yöntemleri üzerine yenilikler ortaya koyma ile gerçekleşmektedir. Kombine taşımacılığın etkin bir şekilde kullanılabildiği, yüksek kapasiteli depolama alanları sunan, iş gücü optimizasyonu ile operasyon ve personel maliyetlerini minimize eden, yüksek seviyelerde belli bir uzmanlaşmayı ortaya koyan lojistik köyler bu bağlamda önemini her geçen gün daha da belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay alabilmesi için var olan jeostratejik konumu iyi değerlendirilerek lojistik açısından bir geçiş ülkesi olmaktan ziyade, merkez ülke konumuna gelmesi gerekmektedir. Bu da ancak lojistik üsler/merkezler sayesinde gerçekleşebilmektedir. Ülkemizin en önemli geçiş noktalarından birinde bulunan Karadeniz Bölgesi kıyısı olan Karadeniz ile açık denizler ve hatta okyanuslara kadar ulaşılabilme imkânlarından dolayı limanlarına taşınan yükler, deniz ticareti yoluyla tüm dünya ülkelerine ulaştırılabilmektedir. Bu sayede sadece komşu ülkelere değil hinterlandında bulunan daha geniş bir alana ekonomik ve sosyal manada hizmet sunulabilme imkânlarına sahiptir. Bu çalışmanın amacı, küresel ticarette lojistik çalışmaların önemini vurgulamak ve ülkemizin jeostratejik konumunda önemli bir geçiş noktasını oluşturan Karadeniz Bölgesi’nin lojistik üs olabilme potansiyelini SWOT analizi yöntemiyle değerlendirmektir. Böylelikle bölgenin lojistik üs potansiyeli güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlenerek strateji geliştirme boyutunda yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar hakkında öneriler geliştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: SWOT Analizi, Lojistik Performansı, Lojistik Merkez

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.