Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Limanlarda İş Güvenliği Uygulamaları: Hopa Limanı Risk Değerlendirmesi

Veysel Tatar
Öğr. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Meriç Burçin Özer
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş., Artvin, Türkiye

Limanlar, tarih boyunca ülkeleri için önemli merkezler olmuş ve olmaya devam etmektedir. Günümüz taşımacılık sisteminde karayolu, demiryolu, denizyolu ve boru hatları kullanılmaktadır. Kullanılan bu sistemler içerisinde en fazla paya denizyolu taşımacılığının sahip olduğu bilinmektedir. Dünyada ve ülkemizde uluslararası ticaretin yaklaşık %90’ının denizyolu ile gerçekleştirildiği düşünüldüğünde limanların ne derece önemli olduğu açıktır. Ülkemizin önemli sorunlarının başında gelen iş kazaları her sektörde olduğu gibi limanlarda da yaşanmaktadır. Limanlarda meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları işçilere, limana ve çevreye farklı boyutlarda zararlar verebilir. Denizcilik sektörünün büyümesi ve gelişmesiyle, limanlarda meydana gelen teknik süreçlerin de artması oluşabilecek riskleri arttırmaktadır. Olası tehditlerin belirlenip bu tehditler karşısında tedbirler alınmasını sağlamak, risk değerlendirme metotlarını uygulayıp, risklerin analizi ile mümkündür. Bu çalışmada, Hopa limanında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut tehlike kaynaklarının meydana getireceği tehlikeler belirlenerek, bunlara karşı alınacak önlemlere ilişkin bir risk değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İş Sağlığı, Risk Değerlendirme, Hopa Limanı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.