Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Altyapısı ve İktisadi Kalkınma Arasındaki Bağlantı: Türkiye’de İller Bazında İnceleme

Semanur Soyyiğit
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Şerafettin Keleş
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Murat Nişancı
Prof. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Aslı Cansın Doker
Arş. Gör., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Ömer Selçuk Emsen
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Ulaşım alt yapısının niteliği hem ülke hem de bölge kalkınması için hayati bir role sahiptir. Bu çalışmada Türkiye’nin sahip olduğu lojistik alt yapısının bir yandan genel ekonomik büyümeye diğer yandan bölgesel kalkınmaya etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. İster arz yanlı, ister talep yanlı büyüme modelleri için, kalkınmayı sağlayacak üretim artışı, faktörlerin kullanım alanlarına etkin bir şekilde dağılımını gerektirmektedir. Böylece üretilen malların tüketici birimlere herhangi bir gecikmeye gerek kalmadan ulaştırılması hem üretici hem de tüketici açısından hayati öneme haizdir. Diğer bir ifadeyle üretim faktörleri ve ürünlerin mobilizasyonu refahı etkilerken, bu da güçlü bir lojistik altyapısına bağlıdır. Bu noktadan hareketle, istatistiki ve ekonometrik araçlarla, illerde km cinsinden karayolu ulaşımı, kişi başı katma değer ve ihracat değişkenleri arasındaki ilişkiler test edilecek ve çalışmanın bulgularından hareketle politika önerisinde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İktisadi Büyüme, Bölgesel Kalkınma, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.