Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Performansının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Gürkan Bozma
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Sibel İsmailçebi Başar
Öğr. Gör., Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Türkiye

Ülkelerin dış ticaretleri sahip oldukları lojistik olanaklarla doğrudan ilişkili konumdadır. Lojistik olanakları ne kadar gelişmiş ise ülkelerin dış ticarette performans artacaktır. Bu bağlamda, lojistiğin gelişmesi ekonomik büyüme üzerinde kendini gösterecektir. Bu çalışmada 2007-2014 döneminde 71 ülke için Havuzlanmış Panel Veri analizi kullanılarak LPI’ (Lojistik Perofrmans Endeks)’nin ekonomik büyüme (GSYH) üzerindeki etkisi incelenecektir. Modele kontrol değişken olarak sabit sermaye yatırımları, iş gücü, dış açıklık ve doğrudan yabancı sermaye (FDI) yatırımlarının yanı sıra, kurumsal etkiyi göstermek için ICRG Tablo 3B’de yer alan değişkenler kullanılacaktır. Elde edilecek bulgular göre LPI’nin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılacak ve bir takım politika önerileri yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans Endeksi, GSYH, ICRG, Dış Açıklık, Sabit Sermaye Oluşumu

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.