Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Muhtemel Bir Depreme Karşı Erzincan İlinde Lojistik Yönetim Üzerine Bir Çalışma

Şerafettin Keleş
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Semanur Soyyiğit
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Aslı Cansın Doker
Arş. Gör., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Erzincan ili Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı’nda yer alan ve Moment Magnitüd ölçeği ile 7 üzerinde depremlerin gerçekleştiği bir coğrafya üzerindedir. Depremler yıkım gücü yüksek ve etki alanı geniş doğal afetlerdendir. Erzincan ilinde muhtemel bir deprem sonrası oluşabilecek zararları en aza indirmek, kaotik bir duruma karşı önlem almak ve deprem sonrası koordinasyonu sağlamak önemlidir. Bu nedenle deprem sonrası lojistik faaliyetler önemlidir. Muhtemel bir deprem sonrası afet lojistiği afetzedelere yardım, bilgi aktarımı, iletişim ve kaynakların etkin kullanımı kurtarma operasyonları kadar önemlidir. Bu çalışma ile Erzincan ilinde olası bir depreme karşı lojistik bir yönetim modeli önerilmektedir. İletişim, taşımacılık, enkaz kaldırma, altyapı, geçici yerleşim, kurumlar arası koordinasyon, sağlık hizmetleri ve güvenlik gibi faaliyetler model kapsamında analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Afet Lojistiği, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.