Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Örgütsel Güvenin İşe Bağlılık Üzerine Etkisi: 3PL Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama

Ramazan Özkan Yıldız
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Esra Baran
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

İlke Sezin Ayaz
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Örgütler hedeflerine ulaşabilmek ve rakiplerinin önüne geçebilmek için birbirine ve kurumuna güven duyan çalışanlara sahip olmak zorundadır. Örgütsel güven ve işe bağlılık kavramları arasında yakın bir ilişki vardır. Çalışanın kurumuna duyduğu güvenin artması kendini örgütün bir parçası olarak hissetmesini ve işe bağlılığının artmasını sağlayacaktır. Bireyin işiyle özdeşleşmesi ve işinin bireyin yaşamında önemli bir yere sahip olması anlamına gelen işe bağlılık kavramı, bireylerin ve örgütlerin performansına doğrudan etki ettiği için örgütlerin başarısında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu noktadan hareketle; hızla büyüyen, oldukça dinamik ve yoğun bir yapıya sahip olan lojistik sektöründe çalışanların işe bağlılıkları ve örgütlerine duydukları güven yarışın içerisinde kalabilmek için büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada Cummings ve Bromiley (1996) Örgütsel Güven Envanteri ve Schaufeli vd. (2006) Utrecht İşe Bağlılık ölçeği kullanılarak 3PL çalışanlarının örgütsel güven ve işe bağlılık düzeyleri araştırılacak ve bu iki kavram arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: 3PL, Örgütsel Güven, Lojistik, İşe Bağlılık

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.