Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sanayi Ürünleri İhracatının Döviz Kuru Geçişkenliği

Samet Topal
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Selim Başar
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Gürkan Bozma
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Döviz kuru değişmeleri ülkelerin dış ticaretleri üzerinde önemli etkiye sahip bir değişken olmakla kalmayıp dış ticaret üzerindeki etkiye bağlı olarak ülkelerin makroekonomik göstergeleri üzerinde de doğrudan veya dolaylı etki yapabilmektedir. Bu duruma bağlı olarak politika yapıcıların ülke ekonomisine yönelik karar verme sürecinde döviz kurlarındaki değişmelerin seyrini bilmeleri önem arz etmektedir. Döviz kurlarındaki değişmelerin dış ticarete ve enflasyon üzerindeki etkilerini inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar döviz kurunun enflasyon ve ithalat üzerindeki etkisi üzerinde yoğunlaşırken, kur değişmelerinin ihracat üzerindeki etkisi üzerine yapılan çalışmalar nispeten az sayıdadır. Bu çalışmada, 2003:1-2017:3 dönemi için aylık veriler kullanılarak döviz kuru dalgalanmalarının Türkiye’nin sanayi ürünleri ihracatına geçişkenliği araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Sanayi Ürünleri, Dış Ticaret

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.