Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tersine Lojistikte Sürdürülebilirlik

Ezgi Bitiş
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Soner Esmer
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Sürdürülebilirlik kavramı, tüm faaliyetlerde olduğu üzere lojistik uygulamalarında da son derece öneme sahiptir.Tersine lojistik, “ürün değerinin korunması veya uygun şekilde yok edilmesinin sağlanması için hammaddelerin, süreç içi stokların, nihai ürünlerin ve ilgili bilgilerin tüketim noktasından orijin (çıkış veya üretim) noktasına doğru olan akışının, etkili ve maliyet açısından etkin olacak bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolü” olarak tanımlanabilir. Tersine lojistik, kaynakların etkin kullanımını sağlayarak çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği olumlu etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı, tersine lojistik uygulamalarına ilişkin derleme çalışması yapılarak sürdürebilirlik açısından önemini ortaya koymaktır. Çalışma sonucunda, tersine lojistik uygulamalarının sürdürülebilirlik üzerinde olumlu etkisi ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tersine Lojistik, Sürdürülebilirlik, Lojistik Yaklaşımlar

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.