Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tip Dönüşüm Sürelerinin Kısaltılması ve Hat Verimliliğinin Arttırılması: Bir İçeçek Firmasında Uygulama

Ediz Atmaca
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Sevde Dilruba Karayel
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Özge Akın
Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Ürün yelpazesi geniş olan işletmelerde üretimde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de üretime hazırlık esnasında harcanan uzun zamanlardır. Üretim işlemleri sırasında bir üründen diğerine geçerken malzeme ve makine ayarlarında yapılan hazırlık faaliyetlerine tip dönüşümü adı verilmektedir. Bunlar, gerekli ekipmanların temini, ayarlanması, takılması, temizlenmesi gibi faaliyetlerden oluşur. Ürün yelpazesinin geniş olduğu işletmelerde tip dönüşüm süreleri ciddi bir sorun haline gelmektedir. Yapılan çalışmada bir içecek firmasının şişeleme hattı ele alınmıştır. Belirlenen hattaki tip dönüşüm sürelerinden kaynaklanan zaman kayıplarını azaltmak ve hat verimliliğini arttırmak amacıyla bir matematiksel model hazırlanmıştır. Model bir paket program yardımıyla çözülerek hazırlık zamanlarını ve toplam gecikmeyi en küçükleyecek olan ürün

Anahtar Kelimeler: Sıra Bağımlı Hazırlık Zamanı, Çizelgeleme, Matematiksel Modelleme, Çizelgeleme Problemi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.