Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

TRA1 ve TRA2 Bölgelerinin Azerbaycan, Gürcistan ve İran İle Dış Ticaret Özellikleri ve Kars Lojistik Merkezi (KLM) Ve Erzurum Lojistik Merkezinin (ELM) Bölgenin Kalkınmasında Önemi

Adem Üzümcü
Prof. Dr., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Samet Topal
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Murat Akça
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan yanı sıra İran ile dış ticaret ilişkilerini geliştirme yolunda önemli mesafe kat etmiştir. Günümüzde görece azalsa da, 2013’de Türkiye ile Azerbaycan arası dış ticaret hacmi 3,3 milyar dolara, Gürcistan ile 1,5 milyar dolara yaklaşmıştır. İran ile dış ticaret hacmi 2012’de 22 milyar dolar düzeyinde iken günümüzde 10 milyar dolara gerilemiştir. Öte yandan TRA1 ve TRA2 Düzey 2 Bölgelerinin bu üç ülke ile dış ticaret hacmi 2012’de 178 milyon dolarken düzenli biçimde artarak 2015’de 252 milyon doları aşmış, ancak 2016’da 192 milyon dolara gerilemiştir. Bu üç ülke ile dış ticarette TRA2 Bölgesi daha büyük ağırlığa sahiptir. Bu bağlamda bildiride, bu ülkelere coğrafi olarak yakın ve ülkemizin görece geri kalmış TRA1 ve TRA2 bölgelerin genel dış ticaret özellikleri ve bu ülkelerle dış ticaretlerinin gelişimi ele alınmaktadır. Ayrıca Erzurum Lojistik Merkezi (ELM) ve Kars Lojistik Merkezinin (KLM) bölge dış ticareti ve kalkınması açısından önemi üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, TRA1 ve TRA2 Bölgesi, İran, Gürcistan, Dış Ticaret, Lojistik Merkez

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.