Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye İle Rusya Arasındaki Dış Ticaretin Gelir ve Fiyat Esneklikleri Kapsamında İncelenmesi

Mehmet Barış Aslan
Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş, Türkiye

Ömer Doru
Dr., Şırnak Üniversitesi, Şırnak, Türkiye

Şaban Mustafa Ersungur
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Bir ülkenin iktisadi problemleri içerisinde önemli bir yer tutan dış ticaret açıkları, söz konusu ülkenin makroekonomik performansı üzerinde önemli aksaklıklara yol açmaktadır. Bu bağlamda kaleme aldığımız çalışmanın amacı ise dış ticaret açıklarında yıllar itibari ile önemli yükselişlerin kaydedildiği ülkelerden biri olan Türkiye’nin önemli ticari ortaklarından biri olan Rusya ile gerçekleştirdiği dış ticarette gelir ve fiyat etkisini araştırarak dış ticaret açıklarına yönelik amprik literatüre katkı sağlamaktır. ARDL Ekonometrik yöntemi kullanılarak elde edilen ithalat ve ihracat modelleri tahmin sonuçları, elde edilen uzun dönem fiyat esneklik katsayılarının istatistiki olarak anlamsız çıktığını ve dolayısıyla Marshall- Lerner kuralının, diğer bir ifadeyle döviz kuruna yönelik politikaların iki ülke arasındaki dış ticarette geçerli olamayabileceğini göstermiştir. Elde edilen gelir esneklik katsayıları ise istatistiki olarak anlamlı bulunmuş ve iki ülke arasındaki dış ticarette, döviz kuru politikalarından ziyade gelirlere yönelik politikaların dış ticaret açıklarının azaltılmasında daha etkili sonuçlar doğurabileceği düşünülmüştür

Anahtar Kelimeler: Makro Ekonomi, Dış Ticaret, Marshall-Lerner, ARDL

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.