Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye ve Kazakistan Lojistik Sistemlerinin Gelişim Perspektifleri

Maiya Myrzabekova
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Karligash Sartayeva
Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Türkiye ve Kazakistan’ın uluslararası ticaret, taşımacılık ve lojistik sistemlerinin gelişimi çerçevesindeki işbirliği, ülkelere açıklık, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde sınırlarını genişletme olanağını sunmaktadır. Coğrafi konumu itibariyle tarihi İpek Yolu gibi önemli ticaret yollarının üzerinde bulunan, günümüzde de kara, demir ve havayollarında birçok uluslararası transit koridorunu barındıran Kazakistan lojistik potansiyeli ile incelenmeye değerdir. Bu nedenli ticari avantaja sahip olmasına karşın sadece lojistik altyapıda dahi henüz emekleme dönemini yaşamaktadır. Kazakistan çok geniş topraklara sahip olması, kentlerin birbirine çok uzak mesafelerde konumlanması ve karayollarında tesis bulunmaması nedeni ile zordur. Demiryolu ve karayolu ulaşım hatlarının rehabilite edilmesi ve kombine taşımacılığın geliştirilmesi taşımacılıkla ilgili sorunların aşılmasında etkili olacaktır. Kazakistan ve Türkiye transit geçişler dâhil olmak üzere yeni ulaştırma hatlarının kazandırılması açısından olumlu perspektiflere sahiptir. Kazakistan lojistik sektöründe atılım yapmak ve öne geçmek için demir kara petrol boru hatları inşaat etmek ve rafinelerini yenileyip geliştirmek zorundadır. Asya ve Avrupa’yı Türkiye ve Hazar Denizi üzerinden birbirine bağlayan bu ulaştırma hattının yeni pazar fırsatları açısından daha hızlı ve ekonomik bir yapıya sahip olacağı, hem Türkiye hem Kazakistan için dünyanın en büyük ticaret ve lojistik merkezleri haline gelme imkânını sağlayacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Transit, Transit Taşımacılık, Kazakistan

Development Perspectives of Turkish and Kazakh Logistics Systems

Cooperation in the development of international trade, transport and logistics systems of Turkey and Kazakhstan presents the possibility of broadening the boundaries on the basis of openness, equality and mutual benefit principles to the countries. Its geographical position is on the important trade routes such as the historical Silk Road and it is worth to be examined with the logistical potential of Kazakhstan, which nowadays has many international transit corridors on land, iron and airways. Although it has commercial advantage due to this reason, even in the logistics infrastructure, it still lives the crawl period. The fact that Kazakhstan has a very large territory, the fact that the cities are located very far from each other and the fact that there are no facilities on the roads are difficult. The rehabilitation of railway and road transport lines and the development of combined transport will be effective in overcoming transportation problems. Kazakhstan and Turkey have a positive perspective in terms of acquiring new transport lines, including transit. Kazakhstan has to build iron oil pipelines and refurbish and upgrade its refineries in order to make a breakthrough in the logistics sector. It is expected that this transport line connecting Asia and Europe via Turkey and the Caspian Sea will have a faster and more economical structure in terms of new market opportunities and will provide the opportunity to become the world's largest trade and logistics centers for both Turkey and Kazakhstan.

Keywords: Transportation, Turkey, Transit Corridors, Kazakhstan

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.