Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye'de Dış Ticaret ve Lojistikte Yeni Fırsatlar ve Hedefler

Fehim Bakırcı
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Takım
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Tüzemen
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Modern ekonomi tarihinde önemli bir dönüşüm yaşanarak küresel ticaretin ağırlık merkezi Asya-Pasifik bölgesine kaymaya başlamıştır. Bunun ekonomik olduğu kadar siyasal ve jeopolitik sonuçları da bulunmaktadır. Bu yeni durumla birlikte özellikle bu bölgeye yakın veya bölge geçiş yolu üzerinde/bağlantı yolu konumunda bulunan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için önemli fırsatlar oluşmaktadır. Tüketim maddeleri, gıda ve enerji talebinin hızla artması, bir yandan ticaret potansiyelini artırırken diğer yandan bu ticaretle ilgili aktarım ve ulaşım hatlarına olan talebi artırmakta ve alternatif imkânların ve fırsatların oluşmasına ve gelişmesine yön vermektedir. Bu çalışmada bahsi geçen fırsatlar ele alınıp değerlendirildikten sonra ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan güçlenen bir Türkiye için yeni hedeflerin neler olması gerektiği tartışılacak ve bu hedeflerle ilgili değerlendirmeler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Fırsatlar ve Hedefler, Lojistik, Dış Ticaret

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.