Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Helal Lojistik Uygulamaları: Bir Vaka Analizi

Nergis Özispa
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Ebru Sürücü
Arş. Gör., Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

2016 yılında yapılan araştırmalara göre değeri 850 milyar doları aşan dünya helal ticaret pazarı öneminin, 2030 yılında Müslüman nüfusun yaklaşık olarak 2,2 milyar kişiye (dünya nüfusunun %26’sı) ulaşması ile daha da artacağı tahmin edilmektedir. Dünya üzerindeki helal ürünlere olan talebin artması, lojistik firmalarının sundukları hizmetlere helal lojistiği de eklemelerini gerektirmiştir. Mevcut literatüre göre, lojistik yenilik kavramı belirli bir müşteri grubunun talebini karşılamaya yönelik olarak oluşturulan yenilikçi ve yararlı lojistik hizmetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Helal lojistik ise son yıllarda ortaya çıkan ve Müslüman kesimin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak servis sağlayan bir lojistik yenilik olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası yazında helal ticaret ile ilgili yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenirken ulusal yazında helal lojistik ve bununla ilgili gerek teorik çalışmaların gerekse ampirik çalışmaların eksikliği göze çarpmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı; Türkiye’de ki helal lojistik uygulamalarını inceleyerek literatüre katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda çalışmada vaka analizi yöntemi kullanılarak helal lojistik sertifikasına sahip lojistik firmalarından elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Çalışma araştırmanın bulguları, sektör için öneri ve gelecek araştırmalar için yönergeler ile sonuçlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Yenilik, Helal Lojistik, İslami Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.