Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlardan OECD’nin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkisi

Hayrettin Kesgingöz
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

1947 yılında IMF ve Dünya Bankası ile başlayan ekonomik kuruluşlara üyeliği Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Gümrük Birliği, D-8, OECD takip etmiştir. Değişen dünyada çok uluslu şirketler tarafından yapılan dış ticaretin yerini çok uluslu ekonomik birlikler almıştır. Türkiye de artan bu üyelik sayılarıyla doğru orantılı bir şekilde artan dış ticaret imkânları ve hacmiyle birlikte dünya ülkeleri gibi hareket etmeye başlamıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin dış ticaret payında ikinci sırada yer alan uluslararası ekonomik kuruluşlardan OECD ile olan dış ticaretinin performans analizini ortaya koymak için öncelikle Türkiye’nin OECD ile yaptığı toplam ihracata ve ihracat büyüme hızına bakılmıştır. Ardından toplam ithalata ve ithalat büyüme hızına bakılmıştır. Daha sonra ihracatın ithalatı karşılama oranı ile çalışma tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, OECD

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.