Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Kervansarayların Yeri ve Önemi: Denizli Akhan Kervansarayı Örneği

Mustafa Bayhan
Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

Günümüzde bütün ülkelerde ticaret, kültür ve turizm alanlarında en büyük ihtiyaç duyulan lojistik fonksiyonlardan konaklamanın yapıldığı otelciliğin karşılığını Selçuklular ve Osmanlı dönemlerinde “Han” ve “Kervansaray” olarak görmek mümkündür. Asya’nın batıya açılan kapısında önemli bir kavşak noktası olan Anadolu, sahip olduğu coğrafi konum sebebiyle hem ticaret hem de kültür tarihi açısından ayrı bir yere sahiptir. Selçuklular döneminden itibaren Anadolu’nun ticari devamlılığını sağlamak için hem yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak hem de güvenliklerini sağlamak amacıyla çok sayıda kervansaray inşa edilmiştir. Osmanlılar döneminde de değişen yol güzergâhları dikkate alınarak kervansaray inşasına devam edilmiştir (Kan, K., 2015) Bu çalışmada, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde hem ticari hem de sosyal açıdan önemli bir faaliyet alanına sahip olan Anadolu-Türk kervansaraylarının bu dönemlerdeki üstlendikleri lojistik fonksiyonları incelenecek ve bu kervansaraylardan biri olan “Denizli Akhan Kervansarayı” örneği ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Konaklama, Lojistik, Ticaret, Kervansaray

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.