Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Üst Orta Gelir Grubu Ülkelerde Mutluluk ve Liberalizasyon İlişkileri

Ziya Çağlar Yurttançıkmaz
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Sabri Azgün
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Semanur Soyyiğit
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye

Ömer Selçuk Emsen
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Ahmet Fatih Aydemir
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Kişi başı gelirdeki artışlar büyümeyi, gelir artışının da dâhil olduğu sağlık ve eğitimdeki iyileşmeler ise kalkınmayı tanımlar. Ancak kavramsal düzeyde insanların nitel ve nicel boyutta refahlarını ölçme güçlüklerini ortadan kaldıran kalkınma göstergelerindeki gelişmelerle birlikte endeks arayışları da artmıştır. Daha çok ikincil verilerle hazırlanan insani gelişmişlik endeksi gibi endeksler bu arayışların bir yansıması konumundadır. Ancak bu endeksler de hassas ölçütler niteliğinde değildir. Dolayısıyla kalkınmışlığı mutlulukla eş anlı kabul eden perspektifler ortaya çıkmaya başlamıştır. Mutluluk endeksi bu kapsamda daha çok saha araştırmasına dayalı birincil verilerle hazırlanmaktadır. Bu nedenle daha hassastır. Çalışmada üst orta gelir gurubu ülkeleri için mutluluk endeksinin ekonomik ve siyasal liberalizasyon verileri ile olan ilişkisi istatistiki ve ekonometrik araçlarla test edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal Liberalizasyon, Üst Orta Gelir Grubu Ülkeler, Mutluluk İndeksi, Ekonomik Liberalizasyon

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.