Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Veri Zarflama Analizi İle Avrupa Ülkelerinin Çevre ve Enerji Performanslarının Ölçülmesi

Sena Aydoğan
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Murat Şahin
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

İsmet Söylemez
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Globalleşen Dünya’da enerji kullanımının etkinliği ve çevre duyarlılığının önemi giderek artmaktadır. Eldeki kaynakların en etkin şekilde kullanımının yanı sıra çevre duyarlılığının gerekliliği birçok ülke tarafından kabul edilmektedir. Ülkeler ellerindeki işgücü ve enerji kaynakları ile maksimum düzeyde üretim yapmayı ve çevreye verilen zararları en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Birliği’ne aday ya da üye olan 29 ülkenin 2010-2013 yılları arasındaki enerjiyi etkin kullanımının ve çevre duyarlılığının performansları analiz edilmiştir. Sonuçlar Türkiye’nin en az etkin ülkeler arasında yer aldığını göstermekle birlikte, ağırlıklı olarak Almaya ve Norveç’in referans alınması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Enerji, Veri Zarflama Analizi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.