Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Çevresel Sürdürülebilirlik Olgusuna İlişkin Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi: Mersin İli Örneği

Ayhan Demirci
Dr. Öğr. Üyesi, Toros Üniversitesi, Mersin, Türkiye

Abdullah Çalışkan
Doç. Dr., Toros Üniversitesi, Mersin, Türkiye

Yasin Yelok
Toros Üniversitesi, Mersin, Türkiye

Çevreci politikaların mecburiyet haline geldiği günümüz işletmelerine bunu zorlayan en önemli faktör insandır. Bu anlamda yeşil tedarik zinciri yönetimi işletmeleri ilgilendiriliyor gibi görünmekle birlikte, bireysel tercihlerle de doğrudan ilintilidir. Geniş kapsamlı ve kompleks bir yapıya sahip olan yeşil tedarik zinciri, sadece işletmelerin çevreci politikalarını kendi bünyelerinde yaşatma çabalarıyla bir noktaya taşınamamaktadır. Dolayısıyla işletmeler, uyguladıkları çevreci çabaları, üretimin başlangıcından tüketildiği son noktaya, tüketildiği son noktadan ise üretildiği ilk noktaya kadar tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde yerine getirmeli ve bu işlemleri yerine getiren diğer tarafları da tedarik zincirini kapsayacak şekilde birleştirilerek yaygınlaştırmalıdır. Böylece “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi” kavramının uygulanması ile çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gerçekleştirilmiş olacaktır. Yapılan araştırmalar bireylerin ve yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulayan işletmelerin farkındalık düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bireylerde oluşturulacak olumlu bir katkı tüm sürece olumlu yansıyacağı için çevresel farkındalık oluşturma adına yapılacak çalışmalara, çevresel sürdürülebilirlikte önemli bir yere sahip olan işletme faaliyetleri de dahil edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, Çevresel Sürdürülebilirlik, Farkındalık

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.