Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yükselen Ekonomilerde Lojistiğin Belirleyicileri

Dilek Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Özge Buzdağlı
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Ömer Selçuk Emsen
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Mehmet Solak
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Kavramsal olarak lojistik, üretim ve tüketim arasındaki geçişkenliği sağlamaktadır. Burada özellikle üretim açısından kendi arasında ileri-geri bağlantılar kurmasına yardımcı olması nedeniyle önemli katkılarda bulunduğu da bilinmektedir. Dolayısıyla lojistiğin üretime yaptığı dolaylı katkılarının yanı sıra doğrudan kendi faaliyetleri yoluyla üretsel faaliyette bulunması nedeniyle ülkelerin GSYİH değerlerine ve kalkınmışlığına etkide bulunduğu açıktır. Kalkınmışlığı hem etkileyen hem de kalkınmışlıktan etkilenen lojistik ise daha çok mikroekonomik unsurlarca belirlenmektedir. Bu çalışmada mikro unsurlarca oluşturulan lojistik endeksinin makroekonomik belirleyicileri inceleme konusu yapılmıştır. Ülkelerin gelişmişliğinin temeli olarak alınan GSYİH değerleri ile lojistik arasında karşılıklı nedensellik ilişkileri özellikle İnsani Gelişmişlik Endeksi (HDI) boyutunda modellenmiştir. Bu çerçevede lojistik bağımlı değişken olarak alınmış; bağımsız değişkenler olarak ise HDI ve açıklık kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Panel Veri Analizi, Yükselen Ekonomiler, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.