Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

19. YY. Osmanlı Devletinin Deniz Ticaretinde Modernleşme Faaliyetleri

Ahmet Deniz
Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

19. yüzyılda dünya ekonomisindeki değişimler Osmanlı ekonomisini, Osmanlı dış ticaretindeki genişleme, daralma dönemleri de deniz ulaşımındaki gelişmeleri yakından etkilemiş, hatta paralellik göstermiştir. İktisat tarihinde 19 Yüzyılda Osmanlının deniz ticareti üzerine yapılan bu çalışma buharlı gemilerle modernleşme çabaları temel olarak ele alınmıştır. Binlerce yıldır devam eden denizden yararlanma çaba ve uğraşılarının araçları geliştikçe, kapsamları çeşitlenip, alanları genişledikçe, örgütlenerek güçlenip, kendi kurallarını ürettikçe "Denizci Toplumlar" - "Denizci Milletler" - "Denizci Devletler" tarihi varlık alanına çıkmıştır. Bunlar arasında deniz kaynak ve imkanlarının daha çok ve daha etkin bir biçimde kullanılmaları konularında acımasız rekabet ve mücadeleler insanlık tarihinin önemli bir bölümünü ve hatta acımasız savaşları oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Buharlı Gemi, Deniz Ticaret Tarihi, Buharlı Gemiler Dönemi

The Modernization Activities at the Ottoman Shipping Trade in 19th Century

This study is based on efforts of Otoman Empire modernizing the sea trade by using steam ships between 19 century. While the search of benefiting the sea trade was growing and the instruments to achieve it were varying and the scope of the benefits were keep widening, and rules for regulation were produced, there emerged the facts as naval societies or sea nations or even marine governments. Through out the history there were cruel competition and conflicts amongst these nations, unfortunately some lead to fierce and devastating wars.

Keywords: Steamship, Era of Steam Ships, History Sea Trade, Ottoman Empire

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.