Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Bir Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Halkla İlişkilerin Türkiye'deki Lojistik Kurumlar Tarafından Kullanımına İlişkin Bir İnceleme

Ayşe Aygün Özgöz
Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye

Pazarlama iletişimi; kurumun faaliyetleri ile ilgili müşterilerine, çalışanlarına, pay sahiplerine, rakiplerine, tedarikçilerine, aracılarına ve kamuoyuna mesajlar iletmesi ve geri bildirim almasını sağlayan bir sistemdir. Pazarlama iletişiminde kullanılabilecek pek çok iletişim aracı vardır. Reklam, kişisel satış, satış teşvik, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, sponsorluk, internette pazarlama, fuarlara katılım bunlardan bazılarıdır. Halkla ilişkiler kurumlarca önemi göz ardı edilen uzun vadede etkili bir pazarlama iletişimi aracıdır. Halkla ilişkiler çok yönlü ve kapsamlı çalışmalar gerektirdiği ve uzun döneme yayılan bir uygulama olduğu için kurumların sık başvurduğu bir pazarlama iletişimi değildir. Bu çalışmada Türkiye'de ki lojistik kurumların halkla ilişkiler faaliyetleri incelenerek, halkla ilişkilerin öneminin ve etkisinin farkında olan ve bu konuda sürekli çalışmalar yapan kurumlar tespit edilmiştir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin kurumsal web sitelerinde duyurumu yapıldığı için lojistik kurumların kurumsal web siteleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda; lojistik kurumlar, halkla ilişkileri etkin kullanan, çok kullanan ve az kullanan olarak üç grupta değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama İletişimi, Halkla İlişkiler, Lojistik

A Study Regarding Public Relations as A Marketing Communication's Tool Used by the Logistics Organizations in Turkey

Marketing communication is a system that provides messages regarding its activities to customers, employees, shareholders, competitors, suppliers, intermediaries, the public and feedback to corporation from their. There are many communication tools available for marketing communications. Some of these are advertising, personal sales, sales promotion, public relations, direct marketing, sponsorship, marketing on the internet, participation in fairs. Public Relations is an effective marketing communications tool in the long period but Corporations are overlooked the importance of PR. Public relations is not a frequent marketing communication tool that corporations often refer to since it is an tool that requires comprehensive work and continues long period. This study examined public relations activities of the logistic organization in Turkey. Institutions that are aware of the importance and impact of PR and are regularly work PR have been identified. Since public relations activities have been made publicity on corporate web sites, the review of corporate web sites of logistic institutions has been examined. As a result of the study; logistic institutions were recognition in three groups: effectively use the publicity on web site, very often use it, and less use it.

Keywords: Logistics, Marketing Communication, Public Relations

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.