Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Blok Zincir Teknolojisi Kapsamında Elektronik Konşimento

Ramazan Özkan Yıldız
Arş. Gör., İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay, Türkiye

Serdar Baştuğ
Dr. Öğr. Üyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay, Türkiye

Blok zinciri temelli elektronik konşimentoların, herhangi bir üyelik gerektirmeden ve belli bir sunucuya bağlı kalmaksızın merkezi bir güveni internet ortamında dağıtılmasına izin vermeyi amaçladığı görülmektedir. Geleneksel elektronik konşimento uygulamalarından temel farkı, blok zinciri temelli konşimentoların kripto grafik özel bir algoritmaya ve dijital imzaya sahip olmasıdır. Bu özelliği sayesinde, kayıtlar birleştirilip belirli aralıklarla işlenerek blokların içine yazılmaktadır. Dolayısıyla paydaşlardan elde edilen mal bedeli, navlun ücreti vb. kayıtlar elektronik konşimento içeriğine işlenebilmektedir. Tüm bunların genel bir sunucuya bağlı kalmaksızın dağıtık bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Paydaşlar arasında konşimento ve mal transferinin hızlı bir şekilde, güvenle ve hatasız bir şekilde yapılmasında blok zincir teknolojisi önemli bir fark yaratacaktır.Sunulan hizmet dijitalleşerek şeffaflaşacak ve konşimento gecikmelerinden doğan problemler ortadan kalkacaktır. Bu çalışmanın amacı, günümüz tedarik zinciri içerisinde bir emtia senedi olarak kullanılanelektronik konşimentoların blok zinciri kapsamında dönüşümünü açıklamak, blok zincir temelli elektronik konşimentoların güçlü ve zayıf yönleri, sundukları fırsat ve tehditleri ortaya koymak, lojistik hizmet sağlayan işletmelerin pazarlamasına katkısını araştırmaktır. Bu kapsamda çalışmada SWOT analizi uygulanacak ve analiz sonrasında blok zinciri temelli konşimentolarda kullanılan yeni teknolojiler ve eğilimler hususunda analizler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Hizmet Sağlayanlar, Elektronik Konşimento, Blok Zincir Teknolojisi, Akıllı Kontratlar

E-Bill of Lading In The Context of Blockchain Technology

It seems that block-chain-based electronic bill of ladings (B/L’s) are intended to allow a centralized trust to be distributed over the Internet without any membership or affiliation with any particular server.The main difference from traditional electronic bill of lading applications is that block-chain-based B/L's have a special algorithm and digital signature in cryptography.Thanks to this feature, records are combined and processed at specific intervals into blocks.Therefore, the cost of goods obtained from stakeholders, freight fee, etc., records can be processed to electronic bill of lading content.It allows all of these to be done in a distributed manner without depending on a general server.Block chain technology will make a significant difference in the speedy, safe and error-free transfer of consignments and goods between stakeholders.The service will be digitized and transparent, and problems arising from B/L delays will be eliminated.The aim of this study is to explain the transformation of electronic B/L's used as a document of title in the recent supply chain mechanism within the context of block chain technology, and also it has been aimed to identify the strengths and weaknesses of the block chain based electronic B/L's, to present opportunities and threats they offer, and to investigate their contribution to marketing of logistics service providers. In this context, SWOT analysis will be applied in the study and then analysis will be made on new technologies and trends used in block chain based consignments.

Keywords: Logistics Service Providers, E-Bill of Lading, Blockchain Technology, Smart Contracts

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.