Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Eksik İstihdam Çerçevesinde İş ve Meslek Danışmanları

Sinem Yıldırımalp
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Emel İslamoğlu
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Dilay Güvenç
Öğr. Gör., Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

İşgücü kaynağının yeterince kullanılamaması şeklinde ifade edilen eksik istihdam, bireyin gerek istihdam gerek eğitim politikaları nedeniyle bilgi ve becerilerine uygun olmayan işlerde çalışmasıdır. İstihdam ile işsizlik arasında kalmış bir çalışma biçimi olarak gösterilen eksik istihdam, çalışma saatlerinin işgücü için yetersizliği ile ilişkilendirilen “zamana dayalı eksik istihdam” ve kişinin mesleki niteliği ile işi arasındaki uyumsuz eşleşme, gelir, aşırı saatlerle çalışma, riskli işler ve benzerleri ile ilişkilendiren “yetersiz istihdam” biçiminde sınıflandırılmaktadır. Eksik istihdam, ağırlıklı olarak işsizlik olgusunun bir yansıması olarak tartışılmaktadır. Nitekim belirli meslek grupları eksik istihdam boyutuyla incelendiğinde, bu görüşün haklılık derecesi görülmektedir. Bu çalışmada 2011 yılında Türkiye İş Kurumu bünyesinde istihdam edilmek amacıyla oluşturulan İş ve Meslek Danışmanlığı kadrosunda çalışan danışmanlar, incelenecek meslek grubunu oluşturmaktadır. Çeşitli üniversitelerce yürütülen İş Ve Meslek Danışmanlığı kursları sonunda sertifika alarak kadroya atanma hakkı elde eden danışmanlarda kurslara devam etmek için herhangi bir fakültenin herhangi bir bölümünden mezun olma ya da tecrübe gibi şartlar aranmamakta lisans mezunu olmak yeterli görülmektedir. Danışmanların amacı, bireylerin kişisel özelliklerine, bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun iş bulabilmeleri için kurumda, okullarda, kurs ve işyerlerinde, tüm iş arayanları mesleğe yönlendirme veya iş bulma faaliyetleri ile hizmet sunmak yoluyla kurumun temel amaçlarından biri olan işsizliğin azaltılmasına destek sağlamaktır. Bu destek aynı zamanda eksik istihdam sorununu ortadan kaldırmayı da kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı, İş ve Meslek Danışmanlığı kadrosunda çalışanlar üzerinden eksik istihdamın tartışılmasıdır. Bu kapsamda danışmanlar ile nitel çalışma gerçekleştirilmiştir. Kişiye uygun iş bulma çabasındaki danışmanların değerlendirildiğinde, danışmanların eksik istihdam yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yetersiz İstihdam, İş ve Meslek Danışmanları, Eksik İstihdam, Zamana Dayalı Eksik İstihdam

Underemployment in The Context of Job and Career Counsellors

Underemployment, which is expressed as the inadequate use of labor resources, is the work of individuals in jobs that are not in accordance with their knowledge and skills because of their employment and education policies. Underemployment, which has been shown to be a form of work that remains between employment and unemployment, is a combination of " time-related underemployment " associated with inadequate employment working hours and inadequate matching between one's professional qualifications and work, income, overtime work, employment. Underemployment is mainly discussed as a reflection of unemployment. As a matter of fact, when certain occupational groups are examined in terms of underemployment, this view is seen as a degree of justification. In this study, the consultants working in the job and career counseling team constitute the profession group to be examined. It is considered sufficient to graduate from any department of any faculty to graduate from any part of the faculty or to experience in such a way that it is not necessary to pursue the courses at the counselors who have the right to be appointed to the cadre after having obtained certificates at the end of the various vocational and career counseling courses. The aim of the consultants is to support the reduction of unemployment, which is one of the main objectives of the institution, in the institutions, schools, courses and workplaces so that all jobseekers are able to provide jobs through job orientation or job placement activities so that they can find jobs that match their personal characteristics, knowledge, skills and abilities. This support also includes removing the problem of underemployment. The purpose of this study is to discuss underemployment through employees in the job and career counseling staff. Qualitative study with consultants was carried out within this scope. When the consultant in the effort to find a suitable job for the person is evaluated, the consultant has achieved the result of underemployment.

Keywords: Job and Career Counsellors, Underemployment, Inadequate Employment, Time-related Underemployment

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.