Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynağının Rolü: Bir Durum Analizi

Cemal İyem
Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

1784 yılında su ve buhar kuvvetinin kullanımı ile çalışan mekanik sistemlerin ortaya çıkması ilk sanayi devriminin temelini oluştururken; sonrasında 1870li yıllarda elektrik enerjisinin kullanımı ile başlayan ve devamında seri üretim modellerinin ortaya çıkışı ve gelişmesi ile devam eden ikinci sanayi devrimi kendisini göstermiştir. 1969 yılında ise elektronik ve bilişim teknolojilerinin kullanımı ile üçüncü sanayi devrimi gerçekleşmiştir. Günümüzde ise sanal ve fiziksel sistemlerin kullanılması ile dördüncü sanayi devrimi tartışmaları yaşanmaktadır. Bu çalışma geçmiş üç sanayi devriminden en önemli ve değerli üretim faktörü olarak çıkan insan kaynağının, dördüncü sanayi devrimi ile birlikte nasıl bir role bürüneceğini tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma ne, nasıl ve niçin sorularına cevap arayarak literatür tartışmalarına yer verecektir. Literatür tartışmalarından yola çıkarak bir durum analizi yapılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 4. Sanayi Devrimi, Çalışma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri 4.0

Industry 4.0 and the Role of Human Resources: A Case Study

The emergence of mechanical systems working with the use of water and steam power in 1784 was the basis of the first industrial revolution; The second industrial revolution, which started with the use of electrical energy in the 1870s and continued with the emergence and development of mass production models, has shown itself. In 1969, the third industrial revolution was realized with the use of electronic and information technologies. Today, with the use of virtual and physical systems, the fourth industrial revolution is being debated. This study aims to discuss the role of the human resource, which emerged as the most important and valuable production factor from the past three industrial revolutions, with the fourth industrial revolution. The study will focus on literature discussions by searching for answers to the questions of what, how and why. It is aimed to make a situation analysis based on the literature discussions.

Keywords: 4. Industrial Revolution, Human Resource Management, Work, Industry 4.0

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.