Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Endüstri 4.0’ın İnsan Kaynakları ve İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisi

Nuray Demirkol
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Gizem Tis
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Sanayi devriminden bu yana gelişip değişen endüstri ilişkileri sistemi günümüzde yeni bir dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşümün ana hattı Endüstri 4.0’dır. Üretim ilişkilerine yeni bir boyut kazandıran bu dönüşüm, çalışma ilişkilerini dolayısıyla yönetim biçimini de etkilemektedir.Neo liberal politikaların etkisiyle hakim yönetim biçimi olan İnsan Kaynakları Yönetimi üstlendiği görevleri ne kadar yerine getirdiğine dair tartışmalar bir kenarda duracak olursa Endüstri 4.0’ın gerçekleşmesi ve geçmişten günümüze ilerlemekte olan İnsan Kaynakları Yönetimi üzerindeki etkileri merak konusudur. Bu çalışmada, İnsan Kaynaklarının geçmişten günümüze nasıl gelişme gösterdiği ele alınarak, Endüstri 4.0’ın yani 4.Sanayi Devriminin İnsan Kaynakları Yönetimi üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, İnsan Kaynakları, Stratejik İnsan Kaynakları, Sanayi Devrimi, Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi

Industry 4.0's Influence On Human Resources and Human Resources Management

The system of industrial relations,which has developed and changed since industrial revolution, is undergoing a transformation today. The main line of this transformation is called Industry 4.0. This transformation that adds a new dimention to relations of production influences working principles and thus the way of management,as well.Far from the discussions about how Human Resources Management,which is the prevailing way of management with the impact of Neo-liberal policies, performs the task it takes on, whether Industry 4.0 will take place or not and its effects on Human Resources Management which has been moving on from past up to the present are issues of concern.In this study, the effects of Industry 4.0,that is, 4th Industrial Revolution on Human Resources Management are discussed by considering how Human Resources has progressed from past to the present.

Keywords: Human Capital, Personnel Management, Strategic Human Resources, Industrial Revolution, Industrial Relations, Industry 4.0

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.