Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İşletmelerin Yenilikçilik ve Pazarlama Yeniliği Uygulamaları: Lojistik Sektörü Üzerine Bir İnceleme

Güneş Açelya Sipahi
Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Yasin Barut
Dr., NATO, İzmir, Türkiye

İşletme açısından yenilik, bir buluş ya da fikrin ticarileştirilerek pazarlanabilir ürünlere veya hizmetlere dönüştürülmesidir. Yenilik geniş anlamda; üretim, yönetim, pazarlama gibi işletmenin fonksiyonlarında karlılığı arttırıcı yöntemler geliştirmeyi kapsamaktadır. Pazarlama yeniliği ise ürün tasarımı, ürün dağıtımı, tutundurma ve fiyatlandırmasında yenilikçi uygulamalardır. Bu çalışmada; Türkiye’de Fortune 500 listesinde yer alan lojistik yenilik ve pazarlama yeniliği faaliyetleri kapsamındaki uygulama örneklerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Lojistik, Pazarlama Yeniliği

Innovations and Marketing Innovations Practices on Companies : A Review on Logistics Sector

Innovation, in business aspect, is to turn an idea or invention into marketable products or services by making them tradeable. In a broad definition, innovation implicates developing methods that can increase profitability on business’ functions such as production, management, marketing etc. Marketing innovation also refers to innovative applications on designs, distribution, and pricing of product. In this study; Fortune 500 list innovative outlook of the logistics company located in Turkey, use levels and concept innovation, marketing innovation activities and examples of innovation and marketing innovation of enterprises are given in this paper.

Keywords: Innovation, Logistics, Marketing Innovation

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.