Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kargo, Nakliye ve Yolcu Taşıma Firmalarında Toplam Kalite Yönetiminin Lojistik Performansı Üzerindeki Etkisi: Erzurum İlinde Bir Uygulama

Dilşad Güzel
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Tüzemen
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Taşımacılıkta bir firma esneklik, güvenirlilik, teslimat süresinin kısalığı gibi unsurları içinde barındıran lojistik performansı ile tüketiciye değer sağlayabilir. Sağladığı bu değerle firma rakiplerinden farklılaşabilir. Söz konusu firmalar toplam kalite yöntemini örgüt bazında etkin uygulayarak rakiplerine nazaran sahip olduğu üstün lojistik performansını sürdürebilir kılabilir. Dolayısıyla bu çalışmada Erzurum’da faaliyet gösteren 49 kargo, 15 nakliye ve 28 şehirlerarası otobüs firmalarına anket uygulanarak taşımacılık firmalarındaki toplam kalite yönetiminin lojistik performansı üzerindeki etkisi araştırılmış ve sonuçların analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre toplam kalite yönetiminin lojistik performansını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performansı, Toplam Kalite Yönetimi, Taşıma Şirketleri

Effect of Total Quality Management on Logistics Performance in Transport Companies: A Case Study in Erzurum Province

A transport firm in transport sector can provide a value to customers by logistics performance which includes the components such as flexibility, reliability, delivery time. The transport firm can also differentiate thanks to the value it provides to customers. firms can render their relatively superior logistics performance sustainable by conducting total quality management efficiently throughout the firm. Consequently effect of total quality management on logistics performance in transport companies has been investigated by interviewing with 49 subsidiaries of cargo firms, 15 subsidiaries of freight firms and 28 subsidiaries of intercity bus companies. SPSS 22.0 packet program has been utilized in order to analyze the results obtained from the interview. And according to the analyzes it has been determined the total quality management has an effect on logistics performance of transport companies.

Keywords: Logistics Performance, Total Quality Management, Transport Companies

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.