Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kent İçi Toplu Taşıma Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İzmir Örneği

Dilek Tosun
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Gamze Arabelen
Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Bu çalışma, İzmir’in toplu ulaşımının 2018 yılı itibariyle genel bir resmini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla İzmir’de faaliyet gösteren toplu ulaşım şirketlerinin yetkilileriyle derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiş, İzmir toplu ulaşımının genel durumu, ulaşım sistemleri geliştirilmesi ve teşvikine yönelik çalışmalar ile ulaşım sistemlerinin yol açtığı çevresel kirlilik, maliyetler ve kullanım koşulları üzerine de değinilmiştir. Ayrıca çalışmada GZFT analizine yer verilmiş İzmir’deki toplu ulaşım modlarına ait kuruluşların eksileri ve artıları değerlendirilerek kendi iç dinamikleri belirlenmiştir. Karayolu ile toplu taşıma hizmeti sunan ESHOT için; filosunu oluşturduğu elektrikli otobüslerin çevreye katkılarından bahsedilmiş, dizel motorlu araçlar ile kıyaslandığında sıfır karbon salınımlı elektrikli araçlarla yıllık 240 milyon TL’lik yakıt masrafının %80 azaltıldığı belirtilmiştir. Deniz ulaşımından sorumlu olan İZDENİZ’in toplu ulaşım içindeki payının %2’den %6’ya yükseltildiği, filonun yenilendiği, Körfez içindeki arabalı vapur seferleri sayesinde araçların tüm körfezi dolaşmak yerine Üçkuyular ile Bostanlı arasında feribotları kullanarak yakıttan ve zamandan tasarruf edildiği bu sayede körfezdeki araç trafiği yoğunluğunun azaltıldığı gözlemlenmiştir. Raylı sistemler olan İZMİR METRO ve İZBAN’ın şehrin tamamına yakın bir bölümünü ağ gibi sardığı, sefer sıklığı ve istasyon sayısı ile trafiği pik saatlerde rahatlattığı, özellikle yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu yerlerde kurtarıcı rol üstlendiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak İzmir toplu ulaşımının en güçlü yanları 90 dakikadan sonra ücretsiz aktarma sisteminin varlığı, elektronik ücret toplama sisteminin işlerliği, filo büyüklüğü, durak / iskele / istasyon sayılarının fazlalığı, şehrin tamamını kapsayabilme yeteneği, tüm ulaşım sistemlerinin birbiri ile entegre çalışması, aktarma sisteminin tüm ulaşım modları için uygulanabilmesi gibi faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Toplu Taşıma, Taşıma Sistemleri, Kentiçi Toplu Taşıma

The Evaluation of Public Transport System: The Case of İzmir

This study was carried out in order to reveal a general picture of İzmir's public transportation by 2018. For this purpose, an in-depth interview was conducted with the authorities of the public transportation companies operating in Izmir and the general situation of Izmir public transportation, the developing of transportation systems and their promotion were put forward. Additionally the environmental pollution of these systems, their costs and terms of service were evaluated. In addition, SWOT analysis is included in the study. The strengths and weaknesses of the establishments of all transport modes operating in Izmir public transportation and their internal dynamics were analyzed.It is mentioned that ESHOT, which provides land public transportation, has recently purchased electric bus fleet and contributed to environment. With that zero carbon emission bus fleet, it saved 80% fuel that worth 240 million Turkish Liras as combined to diesel engine buses. As for İZDENİZ, which are responsible for maritime transportation, it is stated that their share in all public transportation increased from 2% to 6% and they renewed the fleet. With the service of ferries that enables passage between Üçkuyular and Bostanlı city residents save both fuel and time. That provided a decrease in the intensity of the city traffic.It is mentioned that the railway systems such as İzmir Metro and İZBAN covers nearly all the city. The adequate number of the stations and frequency of the service play a key role in rush hours preventing traffic problems. Consequently the strengths of public transportation in İzmir indicate the factors such as the availability of the free transfer system in 90 minutes and the functioning of the electronic fee collection system, the fleet size, adequate number of stations and the integrity and harmony of all transport modes with one another in general.

Keywords: Transportation Systems, Public Transport, Intra-City Transportation

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.