Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Küresel Lojistik Projesi: Modern İpekyolu, Türkiye ve Bulgaristan’ın Ulaştırma Sektörüne Etkisi

Selçuk Duranlar
Öğr. Gör., Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

Simeoan Ananiev Anaiev
Doç. Dr., Todor Kableshkov of Transport of University, Sofia, Bulgaria

Modern İpek Yolu Projesi, dünya nüfusunun yaklaşık 4,5 milyarını, 65 ülkeyi kapsayan Deniz İpek Yolu ile devasa boyuta gelmektedir. İngiltere'nin Çin'e bağlanması anlamına gelen proje 15 Avrupa ülkesini içine alması, Asya Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan orta ve güney koridorlarını Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı çerçevesinde ABD için son derece önemli olduğu görülmektedir. Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’da son bulan bir ticaret yolunu temsil etmesinin yanı sıra insanların, kültürlerin ve fikirlerin hareket etmesinde yardımcı olmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti’nin hızlı ekonomik büyümesi, dış politikada daha fazla söz sahibi olma isteği Modern İpek Yolu Projesi’ni, hayata geçirmeyi amaçlamıştır. Dünyanın ambarı olmaya devam eden Çin Türkiye ve Bulgaristan’ın dünya ticaretindeki yerini değiştirebilecek güce sahip olacak mıdır? Bu çalışmada Modern İpek Yolu Projesinde, Türkiye ve Bulgaristan’ın karayolunu ve demiryolu incelenmiştir. Bu iki ülkenin Avrupa bağlantı noktalarını oluşturmak üzere altyapılarının hazır olup olmadığı araştırılmıştır?

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Demiryolu, İpekyolu, Çin, Bulgaristan

Global Logistics Project, Modern Silk Road: The Impact of Bulgaria and Turkey on Transportation Industry

Covering approximately 4,5 billion of the world's population and 65 countries, Modern Silk Road reaches to massive size via Sea Silk Road. The project,which means connecting of the UK to China including 15 European countries, seems to be very important for the USA in the framework of the Transatlantic Trade and Investment partnership with the central and southern corridors connecting the Asia-Europe continent. It has helped to move cultures and ideas of people as well as representing a trade route starting from China ,passing through Anatolia and the Mediterranean, and ending in Europe. The People's Republic of China aimed to realize the Modern Silk Road Project because of her rapid economic growth and desire to have more say in foreign policy. Will China, the warehouse of the world,be able to change the place of Bulgaria and Turkey in the world trade ?In this study, the road and the railway of Bulgaria and Turkey have been investigated in Modern Silk Road Project. Whether the infrastructures of these two countries are ready to build the points of European connection has been investigated?

Keywords: Railway, Turkey, China, Bulgaria, Silk Road

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.