Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Liman İşletmeciliğinde İş Birliği ve Entegrasyon Stratejileri Üzerine Bir Literatür Çalışması

Melih Can Pabuşcu
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Soner Esmer
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Deniz taşımacılığının temel yapı taşlarından biri olan limanlar, antik çağlardan bu yana deniz taşımacılığının diğer unsurları olan yükler ve gemiler ile birlikte sürekli bir gelişim içerisinde olmuştur. Yük ve gemi teknolojisindeki gelişim çok daha hızlı yaşanırken limanlarda bu gelişim daha sınırlı kalmıştır. Bu duruma karşı limanlarda çeşitli iş birliği ve entegrasyon stratejilerinin uygulandığı görülmektedir. Bu çalışma, limanlarda uygulanan iş birliği ve entegrasyon stratejileri üzerine yapılan çalışmaların bir derlemesidir. Çalışmada iş birliği stratejilerinin limanlar üzerindeki etkileri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Deniz Taşımacılığı, Liman, Entegrasyon ve İş Birliği Stratejileri

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.