Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik İşlemlerinin İşletme Performansına Etkisi: Gıda Perakendecileri Üzerine Bir Uygulama

Orhan Küçük
Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Neslişah Taner
Arş. Gör., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Nurten Küçük
Öğr. Gör., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Lojistik işlemleri; satın alma, dağıtım, stok yönetimi, sipariş yönetimi ve işleme, paketleme, parça ve hizmet desteği, üretim programlama, iadeler, talep tahmini, atıkların geri kazanılması ve imha edilmesi ve hatta müşteri hizmetlerini de içine alan faaliyetler olarak ifade edilmektedir. Bir işletmenin performansı ise belirli bir zaman sonucundaki çıktısı ya da sonucudur. Lojistik işlemlerinin işletme performansına etki eden faktörlerden biri olabileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, lojistik işlemlerinin işletme performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Kastamonu İlindeki gıda perakendecilerinden yüz yüze anket yöntemiyle veri toplanmıştır. 62 kişiden alınan verilere regresyon analizi uygulanmış ve lojistik işlemlerinin işletme performansı üzerinde anlamlı ve olumlu etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Araştırmanın bulgularına bakılarak, işletme performansını etkileyen önemli unsurlardan birinin de lojistik işlemler olduğu ifade edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Perakendecileri, Lojistik İşlemleri, İşletme Performansı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.