Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik Uygulamaları

Onur Çetin
Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

Ahmet Doğan Sain
Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

Pek çok sektörde oldu gibi, lojistik sektöründe de sürdürülebilirlik uygulamaları gittikçe önem kazanmaktadır. Lojistik sektöründe enerji tüketimi çok yüksek olduğundan, çevresel sürdürülebilirlik lojistik sektöründe daha da önemli hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de lojistik sektöründe gerçekleştirilen sürdürülebilirlik uygulamalarının incelenmesidir. Öncelikle sürdürülebilir lojistik ve lojistik sektöründeki sürdürülebilirlik uygulamaları ile ilgili literatür incelenmiştir. Sonrasında Türkiye lojistik sektöründeki beş adet üçüncü parti lojistik firmasındaki sürdürülebilirlik uygulamaları incelenmiştir. İncelenen uygulamalar, karbon salınımının azaltılması, taşımacılık uygulamaları, tersine lojistik uygulamaları, yeşil depolama uygulamaları ve diğer uygulamalar olarak sıralanabilir. İncelenen firmaların farklı sürdürülebilirlik uygulamalarına sahip olduğu ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli iyileştirmeler gerçekleştirdikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Sürdürülebilirlik, Lojistik, Sürdürülebilirlik

Sustainability Practices in Logistics Sector

As in many sectors, sustainability concept and sustainability practices have been gaining importance in logistics sector. As energy consumption is very high in transportation, environmental sustainability becomes more important in logistics sector. This research aims to analyze sustainable logistics practices of third party logistics firms in Turkey. First, the literature regarding sustainable logistics and sustainability practices in logistcs sector is analyzed. Then, sustainable practices of five third party logistics firms are analyzed. These practices include reducing carbon emmisions,constituting reverse logistics network, gren warehousing and other green projects. It can be said that the firms have different sustainable logistics practics and they made significant improvements regarding environmental sustainability.

Keywords: Logistics, Environmental Sustainability, Sustainability

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.