Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik ve Kargo Kurumlarının Lojistik 4.0 Açısından Değerlendirilmesi: Erzurum İlinde Nitel Bir Uygulama

Mustafa Keskinkılıç
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

İbrahim Yıldız
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Tüzemen
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Bilişim sistemleri, lojistik sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Bu cihetle, bu sistemlerin değerlendirilmesi Endüstri 4.0 çağında başlı başına kendine yer edinmiş olan bir sektör açısından son derece önemlidir. Buradan hareketle bu çalışmada, çeşitli ulusal ve uluslararası lojistik kurumlarının Erzurum Bölge Müdürlükleri ve Doğu Anadolu Bölgesi yetkili acentelerindeki yöneticilerle ve bilgi sistemi sorumluları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler, DeLone & McLean tarafından geliştirilmiş olan “Information Systems Success Model’ ve Gerow, Thatcher & Grover (2014)’ün çalışmalarında yer verdikleri ‘’Strategic Alignment Model’’ çerçevesinde yürütülmüştür. Bunun yanı sıra araştırma evreninde incelenmeye alınmış olan kurumlardaki sistem güvenliğinin düzeyi de incelenmiştir. Bunun için ise ‘’felaketten kurtarma-disaster recovery plan’’ kontrol listelerinden faydalanılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde, katılımcıların kendi kurumlarına ait kurumsal sistemleri yeterince değerlendiremedikleri görülmüştür. Bu kurumlara ait sistemlerin yönetiminin tek bir noktadan yürütülmesinin bu sonuç üzerinde etkisi olabilir. Oysa endüstri 4.0 konseptinde özerk olunması söz konusudur. Buradan elde edilen bulgular, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri arasındaki ilişkilerin önemine işaret etmektedir ve gelecek çalışmalara dönük fikirler verebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Yönetim Bilişim Sistemleri, Lojistik, Lojistik 4.0

Evaluation of Logistics and Cargo Corporations in the Context of Logistics 4.0: A Qualitative Research in Erzurum

Information systems also are important factors in the logistics sector. In this way, the evaluation of these systems is extremely important in terms of a sector that has taken its place in itself during the Industrial Age 4.0. From this point of view, semi-structured interviews were conducted with various national and international logistics institutions, managers of Erzurum Regional Offices and Authorized Agencies in Eastern Anatolia Region and information system administrators. These interviews were conducted within the framework of the "Information Systems Success Model" developed by DeLone & McLean and the "Strategic Alignment Model" of Gerow, Thatcher & Grover (2014). In addition, the level of system security in institutions that have been studied in the research area has also been examined. For this, the "disaster recovery plan" checklist was used. As a result of the interviews, it was seen that the participants did not adequately evaluate the corporation systems belonging to their institutions. Conducting the management of systems belonging to these institutions from a single point may have an effect on this result. However, it is a matter of being autonomous in the concept of industry 4.0. Findings from this point out the importance of the relationships between the departments of International Trade and Logistics and the Departments of Management Information Systems and are able to give ideas for future studies.

Keywords: Logistics, Industry 4.0, Management Information Systems, Logistics 4.0

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.