Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Performansa Dayalı Lojistik

Ayhan Demirci
Dr. Öğr. Üyesi, Toros Üniversitesi, Mersin, Türkiye

Lojistiğin tanımı ve kapsamı dikkate alındığında, ürünün müşteriyle buluşturulmasının çok ötesinde bir anlam ifade ettiği görülmektedir. Ürünün kullanımı, fonksiyonelliği, idame edilebilirliği ve hatta müşteri memnuniyeti kavramlarını da içine alan lojistik, günümüzde çok geniş bir yelpazede alt fonksiyonları içerisinde barındırmaktadır. İçeriği ve uygulamaları konusunda tam bir belirlilik olmamasına rağmen, performansa dayalı lojistik (PDL) kavramı da lojistik ana fonksiyon sahaları arasında yer almaktadır. Lojistik yönetiminin en son uygulamalarından biri olan ve uygulama mantığına bakıldığında önemli bir dış kaynak kullanımı örneği teşkil eden PDL; “müşterilerin amaçları doğrultusunda, üretici işletmeler ile uzun vadeli ilişkileri içeren ve bununla uyumlu teşvik sisteminin olduğu, sistemin yetenek ve fonksiyonelliğinin artırılması ve iyileştirilmesi için oluşturulan bütünleşmiş destek ve tedarik stratejisi” şeklinde tanımlanabilir. PDL’nin en önemli amacı; müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi maksadıyla, lojistik ve sürdürülebilirlik açısından önemli olan ekipman, işgücü, zaman destek elemanlarını azaltarak güvenilir sistemler tasarlamak ve müşteriyle buluşturmaktır. Bu çalışmada; PDL tanıtılacak ve dünyadan ve Türkiye’den örnekler sunularak, sistemin olası getirileri tartışılacaktır. Bu anlamda bakıldığında, sistemin uygulanması başlangıç maliyetleri açısından çok yüksek gibi görünmekle birlikte, uzun vadede önemli tasarruflar sağlayacağı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Performansa Dayalı Lojistik, PDL, Lojistik, Dış Kaynak Kullanımı

Performance Based Logistics

According to the definition and scope of the logistics, it has a far beyond meaning that the product is meeting with the customer. Logistics, which includes not only the concepts of product use but also, functionality, manageability and even customer satisfaction, are now in a wide range of sub-functions. Although there is an uncertainity about content and applications of logistics, the concept of performance based logistics (PBL) is also among the main logistics functions. PBL, which is one of the most recent applications of logistics management and constitutes an important example of outsourcing, can be defined as "an integrated support and procurement strategy established to enhance and improve the capability and functionality of the system, in the direction of the client's objectives, with an incentive system that includes and is compatible with long-term relationships with producer enterprises". The most important goal of PBL is; to design reliable systems by reducing the equipment, manpower, time support elements which are important in terms of logistics and sustainability with the aim of meeting customer expectations. In this study; PBL will be introduced and presented examples from the world and Turkey, and the possible return of the system will be discussed. In this sense, the implementation of the system seems to be very high in terms of initial costs, but it seems to provide substantial savings in the long term.

Keywords: Logistics, Outsourcing, PBL, Performance Based Logistics

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.