Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sanayi 4.0 ve İşgücü Piyasasına Etkisi

Rabia Efeoğlu
Arş. Gör., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Türkiye

Eda Bozkurt
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Çağımızın yeni ekonomik düzeni olarak adlandırılan Sanayi 4.0; birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinden sonra teknolojinin hızla geliştiği, temelinde inovasyonun olduğu sanal varlıklarla fiziksel varlıkların birleştiği ve hatta birbirine geçtiği yeni bir ileri teknoloji yarışıdır. Sanayi 4.0 ile birlikte üç boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar, siber fiziksel sistemler, büyük veri, otonom robotlar, simülasyon, bulut bilişim sistemleri, artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi birçok yenilikçi teknolojik gelişme hayatımıza girmiştir. Bu yeni yarış şüphesiz verimlilik, gelir artışı, yatırım gibi olumlu, işsizlik gibi olumsuz birçok etkeni de beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda beden gücüne dayalı geleneksel fabrikaların yerine akıllı fabrikalar hakim olmaya başlamıştır. Kuşkusuz bu yeni düzen birçok mesleğin de kaybolmasına yol açmıştır. Özellikle robotların yaygın olarak kullanılmaya başlanması bu süreci daha da hızlandırmış, akıl gücünü ön plana çıkararak istihdam yapısında değişiklik meydana getirmiştir. İşte çalışmanın amacı, öncelikle Sanayi 4.0’ın ne olduğu anlamaya çalışmak daha sonra da beraberinde getirdiği etkileri, özelinde de işgücü piyasasına olan etkisini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Robot Kullanımı, Endüstri 4.0, İşgücü

Industrial 4.0 and Its Impact on the Labor Market

Industry 4.0, which is called as the new economic structure of age; It is a new high-technology race in which technology has rapidly developed after the first, second and third industrial revolutions, the virtual entities and physical entities are merged and even intertwined. Many innovative technological developments such as threedimensional printers, internet of objects, intelligent factories, cyber physical systems, large data, autonomous robots, simulation, cloud computing systems, enhanced reality, artificial intelligence have entered our life together with Industry 4.0. This new race undoubtedly brought about many factor positive such as productivity, income increase, investment, negative such as unemployment. In this direction, instead of traditional factories based on body power, smart factories are beginning to dominate. Undoubtedly, this new order has caused many professions to disappear. Especially, the widespread use of robots accelerated this process, bringing the mind to the forefront and changing the employment structure. The aim of working here is to examine what Industrial 4.0 is first and then examine the effects it has on it, especially its impact on the labor market.

Keywords: Labor Force, Robot Usage, Industry 4.0

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.