Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sosyal Sermayenin Güven Unsurunun Değerlendirilmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama

Gülşen Sarı Gerşil
Dr. Öğr. Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Sıla Deniz Laçin
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Elmin Orucov
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Son yıllarda özellikle küreselleşme ile birlikte önemi daha da fazla artan, yanı sıra farklı akademik disiplinlere konu olan ve yüzyıllık bir geçmişe dayanan “sosyal sermaye” kavramı, toplumu oluşturan insanlar, sivil toplum ve kamu kuruluşları arasındaki etkileşimi kolaylaştıran ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan, norm, iletişim ağı ve güvenden oluşan sistem olarak tanımlanmaktadır. Faklı disiplinlerden gelen kişiler, farklı hedefleri ile paralel olarak sosyal sermaye kavramını kullanmaktalar ve bu da kavramın birçok farklı tanımlarını da beraberinde getirmektedir. Bu tanımların ortak noktaları ise; “sosyal dayanışma”, “güven” ve “iş birliği”dir.Bu açıklamaların ışığında, bir ülkede insan kaynağının yetişmesinde oldukça önemli bir yere sahip olan üniversitelerin sosyal sermaye kavramı boyutunda bir değerlendirmesi öngörülmüştür. Uygulama sosyal sermaye kavramı içinde yer alan” güven unsuru”nun belirlenmesi amacıyla Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynağı, Sosyal Sermaye, Güven Unsuru

Evaluation of Trust Factor as a Social Capital Component: A Research on Students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Manisa Celal Bayar University

The concept of “social capital”, increasing in importance especially in the face of globalization in recent years, as well as being subject to different academic disciplines, is defined as a system of norms, networks and trust that facilitate the interaction between people, civil society and public institutions and also contribute to the economic and social development of the society. People from different disciplines use the concept in parallel with their different goals, and this brings together many different definitions of it. The common points of these definitions are; "social solidarity", "trust" and "cooperation".In the light of these explanations, it is envisaged that universities, which have a very important place in the development of human resources in a country, should be evaluated in terms of social capital concept. The research and application are conducted on the students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Celal Bayar University, Manisa in order to determine the "trust factor" included in the concept of social capital.

Keywords: Social Capital, Trust Factor, Human Resource

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.