Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sürdürülebilir Yeşil Tedarik Zinciri Kavramı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar

Elif Gilanlı
Öğr. Gör., Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

Günümüz küresel pazarında rekabet sadece işletmeler arasında değil aynı zamanda tedarik zincirleri arasında yaşanmaktadır. Tedarik zincirleri, işletmelerin sürdürülebilir uygulamalarından en önemli unsurlarından birisidir. Çevre bilincinin gelişmesi lojistik sektöründe de gelişmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Toplumsal pazar anlayışı çerçevesinde işletmeler çevreye duyarlı olmak zorundadırlar. Tüketiciler de çevresel risklerin farkına varmaktadırlar. Çevresel değerlerin bozulmasıyla yeşil yönetim kavramı çok önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda yeşil tedarik zinciri kavramı üreticiden tüketiciye doğru tüm lojistik faaliyetleri sürdürülebilir bir şekilde elde etmeyi amaçlamaktadır. Müşterilerin beklentileri doğrultusunda gerekli çevresel politikaların düzenlenmesi gerekmektedir ve işletmeler tedarik zinciri faaliyetlerini çevreye daha az zarar verecek şekilde gerçekleştirmelilerdir. Bu çalışma yeşil tedarik zinciri uygulamalarını ve etkilerini ortaya koyan araştırmaların özetini sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, Sürdürülebilirlik

The Studies within the Framework of the Concepts of Sustainable Green Supply Chain

The competition in today’s global market is not only between companies but also between supply chains. Supply chains are the most important elements among sustainable implementations of companies. The development of environmental consciousness also makes unavoidable development in the logistics sector. The companies have to be sensitive to the environmental with in the frame of social market understanding. Consumers are aware of the environmental risks. The concept of green management becomes very important with the deterioration of environmental values. In this context , the concept of green supply chain aims to achieve all logistics activities towards the produce to the consumer sustainably. The necessary environmental policies should be arranged as per the customers expectations and the companies should implement their supply chain activities in such a way that it causes less harmful to the environment. This study presents a summary by analyzing the researches that reveals the implementations and impacts of the green supply chain.

Keywords: Green Supply Chain Management, Supply Chain Management, Sustainability

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.