Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tedarik Sürecinde Bir Anahtar Süreç: Tersine Lojistik

Atilla Yıldırımalp
Öğr. Gör., Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Sinem Yıldırımalp
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Emel İslamoğlu
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Tersine lojistik hammadde, yarı mamul, nihai ürün ve ilgili bilgilerin tüketim noktasından orijin noktasına doğru, değer kazanımı ya da uygun şekilde yok edilmesini sağlamak amacıyla etkin akışını planlama, uygulama ve kontrol aktivesidir. Genel bir tersine lojistik ağı tüketicilerden kullanılmış ürünlerin toplanması, depolanması, yeniden işlenmesi ve geri dağıtılması süreçleri ile ilgili bulunmaktadır. İyi bir tersine lojistik uygulaması, firmanın hammadde ve materyal edinim maliyetini azaltarak, müşterinin satın alma riskini düşürerek, tepki süresini kısaltarak, sosyal sorumluluğu yerine getirerek ve ‘çevreci firma’ imajını iyileştirerek, firmaya rekabetçi avantaj sağlar. Bu çalışmada, tedarik zinciri yönetiminde önemli bir trend haline gelen tersine lojistiğin stratejik önemini ortaya koymak ve tersine lojistikte yaşanan başlıca sorunları tartışmak amaçlanmaktadır. Bilgi ve teknoloji sistemlerinin eksikliği, bilgi teknolojileri altyapı yetersizlikleri, dönüş ve kurtarma maliyetleri ise tersine lojistikte yaşanan başlıca sorunlar arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Geri Dönüşüm, Tersine Lojistik, Lojistik

A Key Process in Supply Process: Reverse Logistics

Reverse logistics is a planning and control activity in the supply chain management. Using reverse logistics, firms ensure recycling their products in the right way. A generic reverse logistics network includes collecting the cores from customers, stocking, reprocessing and redistributing activities. Good reverse logistics practices can make a firm more competitive by reducing the (raw)material cost, diminishing the customer’s risk when buying a product, the market response time, fulfilling social responsibilities and improving the ‘greener image’. In this study, it is aimed to reveal the strategic importance of reverse logistics, which has become an important trend in supply chain management, and to discuss the main problems in reverse logistics. The lack of information and technology systems, inadequacies of information technology infrastructure, and the costs of return and rescue are among the main problems in logistics.

Keywords: Recycling, Logistics, Supply Chain, Reverse Logistics

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.