Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Dış Ticaretin Kolaylaştırılmasına Yönelik Yapılan İyileştirmeler

Fehim Bakırcı
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Takım
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Gökçe Gülbahar İnançoğlu
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Gelişen ve değişen teknoloji ve yenilikler; iletişimin kolaylaşması, mesafelerin kısalması ve maliyetlerin düşmesi gibi pek çok olumlu ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum üretim ve tüketim ilişkilerine yansıdığında doğal olarak dünya ticaret hacminde de önemli ve kaçınılmaz bir artışa yol açmaktadır. Türkiye de bu gelişmeler doğrultusunda dış ticarete dayalı kalkınma ve büyüme politikaları izlemeyi tercih etmiştir. Türkiye dış ticaret önündeki her türlü görünür ve görünmez engelleri kaldırma/azaltma çabası sarf etmesine rağmen, dış ticaret işlemlerindeki gümrükleme öncesi ve sonrası bürokratik işlemlerin yoğunluğu ve ayrıca zaman ve parasal maliyetler serbest dış ticaret politikalarının uygulanmasında önemli bir caydırıcı unsur olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin dünya ticaretinde rekabetçi bir seviyeye ulaşabilmesi ve bunu sürdürebilmesi için dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeleri yapması önemli ve elzem olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye’de söz konusu bu bürokrasi işlemlerinin yasal ve kurumsal düzenlemelerle azaltılması için son zamanlarda yapılan dış ticareti kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler ve bunların uygulama ve sonuçları genel olarak analitik bir perspektifte değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İhracatın Kolaylaştırılması, Dış Ticarette Sürdürülebilir Rekabet, Dış Ticaret

Improvements Made for Foreign Trade Facilitation in Turkey

Developing and changing technologies and innovations have resulted in many positive economic and social consequences, such as facilitating communication, shortening distances and reducing costs. When these situations reflected in production and consumption relations, naturally leads to a significant and unavoidable increase in world trade volume. In accordance with these developments, Turkey has preferred pursuing the development and growth policies based on the foreign trade. Turkey makes an effort to removal/reduction in all kind of visible or invisible barriers in front of foreign trade despite the fact that the intensity of red tapes before and after the customs clearance of foreign trade transactions as well as time and monetary costs continue to be a significant deterrent to the implementation of free foreign trade policies. In order to reach a competitive level in the foreign trade and continue this, it has been compulsory and important for Turkey to do new arrangements to make the foreign trade easier. In this study, legal and institutional arrangements to reduce the red tapes of the said process in Turkey, regulations to facilitate foreign trade made recently, and their application and results have been assessed in a general analytical perspective.

Keywords: Easing of the Export, Sustainable Competition in Foreign Trade, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.