Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Enflasyon ve Kamu Harcamaları Arasındaki İlişki: 1960-2017 Dönemi İçin Bir Analiz

Mehmet Bölükbaş
Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Mustafa Alp
Öğr. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Enflasyon ve kamu harcamaları arasında teorik bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bu ilişki literatürde genellikle “ters Tanzi etkisi” ya da ”Patinkin etkisi” adı altında açıklanmaktadır. Literatürde yer alan ampirik çalışmaların çoğu da bu ilişkiyi doğrulamakta ve enflasyon ile kamu harcamaları arasında nedensellik ilişkisi olduğunu belirtmektedir. Bu çalışmada ise değişkenler arasında nedensellik ilişkisi olduğu varsayılarak bu ilişkinin dönemler arası değişip değişmediği araştırılmıştır. Bu kapsamda Türkiye ekonomisi ele alınarak dönem olarak 1960-2017 dönemi seçilmiş ve yöntem olarak zamanla değişen nedensellik testi kullanılmıştır. Ampirik analizden elde edilen bulgulara göre, 1997-2011 ve 2002-2016 dönemlerinde kamu harcamalarından enflasyona doğru, 1975-1989, 1979-1993, 1983-1997, 1990-2004 ve 1993-2007 dönemlerinde ise enflasyondan kamu harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Bu bulgulara dayanarak, Türkiye’de enflasyon ve kamu harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünün dönemin mevcut koşullarına göre değiştiği söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Enflasyon, Kamu Harcamaları, Zamanla Değişen Nedensellik

The Relationship Between Inflation and Government Expenditures in Turkey: An Analysis During the Period Between 1960 to 2017

It is known that there is a theoretical relationship between inflation and government expenditures. The relationship is described in the literature under the name “reverse Tanzi effect” or “Patinkin effect”. Most of the studies in the literature confirm this relationship and state that there is a causal relationship between inflation and government expenditures. In this study, we investigated that whether this relationship has changed between periods by assuming that there is a causal relationship between the variables. In this context, the 1960-2017 periods were chosen and Turkey economy was discussed by using time-varying causality test. According to the findings obtained from empirical analysis, there is a unidirectional causality relationship from government expenditures to inflation in the 1997-2001 and 2002-2016 periods. Besides that there is also a unidirectional relationship from inflation to government expenditures in the 1975-1989, 1979-1993, 1983-1997, 1990-2004 and 1993-2007 periods. Based on these findings, it can be said that the direction of causality relationship between inflation and government expenditures in Turkey vary up to the current conditions of the period.

Keywords: Turkey, Inflation, Government Expenditures, Time Varying Causality

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.