Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Durumlarının Analizi

Füsun Küçükbay
Doç. Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Tüm Dünya’da hayatın devam edebilmesi için ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasının sağlanması çok önemlidir. Yaşanan ekonomik krizler, artan rekabet ve artan maliyetlerin etkisi ile taşımacılık faaliyetlerinin yanında yeni destek hizmetleri de önem kazanmaya başlamış ve lojistik kavramı gündeme gelmiştir. Lojistik kavramı kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ürün veya hizmetin çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınması süreci esnasında gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Lojistik faaliyetler, nakliye, depolama, stok yönetimi, sipariş yönetimi, elleçleme, ambalajlama, ve bilgi yönetimi gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. Günümüzde dünya ticaretinde söz sahibi olabilmek adına ve firmalarin etkinlik ve verimliliğini arttırmak açışından, lojistik yönetimi çok önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren lojistik firmalarının finansal yapıları incelenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan sektör bilançoları ve sektör oran analizlerinden yararlanılmıştır. 2014-2016 döneminde ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyette bulunan firmalarin finansal yapılarında gösterdikleri gelişimler ve değişimler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oran Analizi, Finansal Yapı Analizi, Lojistik İşletmeler

The Analysis of Logistic Sectors’ Financial Structure Operating in Turkey

It is vital to ensure that products are moved from one place to another for the survival of life. Past economic crisis, increased competition, and, increasing costs caused the concept of logistics has come to the fore beside the transportation concept. The concept of logistics covers all activities carried out during the process of moving the product or service from its starting point to its destination point in order to meet the needs of the persons. Logistics activities can be summarized as transportation, storage, inventory management, order management, handling, packaging, and information management activities. Today, logistic management has become very important in order to have a say in the world trade and increase the efficiency and the effectiveness of the companies. This study tries to examine the financial structure of the logistics companies operating in Turkey. For this purpose, sector balance sheet and ratio analysis of transportation and storage sector published by the Central Bank of the Republic of Turkey is examined. The observation period is 2014-2016 time period

Keywords: Financial Structure Analysis, Logistics Companies, Ratio Analysis

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.